konst Art Exhibitions

Pine Needles by  Hanna Råst

 

From series Pine Needles

Pine Needles

There is no tangible time in the growth of a person, there are only transitions. By this I mean how we change in our bodies, minds and consciousness when becoming adults. Meanwhile, we are very sensitive to shifts and distractions from the outside world. These distractions may remarkably affect how we perceive the world and ourselves.

My series Pine needles examines the role of photography in representing identity and the distractions and interruptions that may push us off the path of normal development. Sudden turns of events can change our perception of trust, personality and self-confidence. My works are based on personal experiences and by connecting these with my artistic work, I am trying to define how our personalities might suddenly change and how understanding the past is necessary for the present self.

I apply old photographs with new ones to reconstruct the image of myself and my identity. The method is simultaneously a sort of a study on how to take control over one’s own narrative. While working with the images, I am no longer an observer – I am becoming a participant. In this process, the most important part is to engage oneself on the level of comprehension. Photographs may show us our past, but what we do with them and how we use them is about today, not yesterday. The traces of our former lives are utilized in a never- ending process of making, remaking and making sense of ourselves today.

 

Pine Needles

Ihmisen kasvussa ei ole aikaa, on vain muutoksia. Tällä tarkoitan sitä kuinka kasvaessamme muutumme kehoissamme, mielissämme ja tietoisuudessamme aikuisiksi. Samanaikaisesti olemme herkkiä muutoksille ja häiriötekijöille, mitkä yleensä tulevat ulkopuolisesta maailmasta. Nämä häiriöt saattavat vaikuttaa merkittävästi siihen, miten näemme itsemme ja ympärillämme olevan.

Valokuvasarjassani Pine needles tarkastelen valokuvan roolia identiteetin kuvantamisessa ja niitä häiriöitä, jotka saattavat töytäistä meidät pois kasvumme tasapainosta. Yllättävät käänteet ja tapahtumat muuttavat käsitystämme liittyen muun muassa luottamukseen, persoonallisuuteen ja itsevarmuuteen. Teokseni pohjautuvat henkilökohtaisiin kokemuksiin ja sitoessani ne työskentelyyni, yritän määritellä kuinka ihmisen persoona saattaa äkillisesti muuttua ja kuinka menneisyyden käsittäminen on välttämätöntä nykyhetken itsen ymmärtämiselle.

Käytän vanhoja valokuvia uusien kanssa jälleenrakentaakseni kuvaa itsestäni ja identiteetistäni. Menetelmäni on samalla eräänlainen tutkimus siitä, kuinka ottaa haltuun oma kertomuksensa. Kuvien parissa työskennellessäni en enää ole tarkkailija, vaan minusta tulee osallistuja. Tärkeintä työskentelyssäni on oivaltaminen ymmärryksen tasolla. Valokuvat saattavat näyttää meille menneisyytemme, mutta mitä niillä teemme ja kuinka niitä käytämme, on kiinni tässä päivässä – ei eilisessä. Menneen elämämme jäljet ovat valjastettu loputtomaan muokkaamisen, uudelleenmuokkaamisen ja selvittämisen prosessiin itsestämme, tässä hetkessä.